Tietoa meistä -yläkuva
Tietoa meistä

Yritystarina

Rakennuttajakaari on perustettu vuonna 2011, mutta alkunsa yritys on saanut jo vuonna 2001 Helsingin Kalliossa Torkkelinmäellä, missä Pasi ja Tuomas tutustuivat toisiinsa aloitettuaan talonrakennustekniikan insinöörin opinnot Helsingin ammattikorkeakoulussa. Heitä yhdisti huono huumorintaju, yrittäjähenkisyys ja etenkin korjausrakentaminen. Insinööreiksi valmistuttuaan kumpikin meni töihin rakennusliikkeeseen työnjohtotehtäviin, joita he muutaman vuoden tehtyään sattuman oikusta päätyivät samaan korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoavaan yritykseen, HSSR Oy:n. Myöhemmin kaikki työkokemus on osoittautunut kultaakin arvokkaammaksi opiksi ja ilman sitä Rakennuttajakaari ei olisi sen näköinen kuin se on aina ollut. Rakennuttajakaaren yksi merkittävimpiä vahvuuksia on aina ollut poikkeuksellinen kyky yhdistää käytäntö ja teoria korjausrakentamisen vaativassa ja monipuolisessa ympäristössä.

Hiljaa hyvää tulee, ja viimein vuonna 2011 tuolloin jo kymmenen vuotta toisensa tunteneet ystävät uskalsivat ryhtyä sanoista tekoihin. Ei kuitenkaan kahta ilman kolmatta, joten Pasi ja Tuomas kysyivät työkaveriaan Harria mukaan uuteen, perustettavaan yritykseen lounaalla Helsingin Töölössä ravintola Kuukuussa istuessaan. Harriin kumpikin oli tutustunut työpaikan kautta hyvin, ja kaikki kolme olivat yhteisten työvuosien aikana havainneet heitä kolmea yhdistävän huonon huumorintajun lisäksi etenkin valtavan halun tehdä ja kehittää korjausrakentamisen piintyneitä toimintatapoja ja -malleja paremmiksi. Harrille ominaiseen harkitsevaan tyyliinsä hän mietti asiaa pitkään ja hartaasti lounaan yli, minkä jälkeen hän ilmoitti olevan mukana tulevassa Suomen parasta korjausrakentamisen konsultointia tarjoavassa yrityksessä.

Kolme rakennusinsinööriä löivät kättä päälle ja Rakennuttajakaari Oy oli syntynyt.

Joulukuussa 2011 yritystoiminta käynnistyi virallisesti ja ensimmäinen Rakennuttajakaaren toimisto sijaitsi Tuomaksen silloisen kodin, rintamamiestalon remontoidussa kellarissa. Sieltä siirryttiin yrityksen kassavarojen kertyessä Malmille Latokartanontielle isompiin tiloihin, joihin kaikkien kolmen hienoiseksi yllätykseksikin alkoi melko nopeasti, melkeinpä huomaamatta ilmestyä lisää korjausrakentamisen asiantuntijoita työntekijöiksi.

Melko nopeasti kävi selväksi, että vastatakseen korjausrakentamisen kysyntään riittävällä tehokkuudella ja omien laatuvaatimustensa mukaisella tasolla Rakennuttajakaari tarvitsi palveluihinsa rakennusteknisen osaamisen lisäksi talotekniset palvelut. Niinpä vuonna 2015 Rakennuttajakaari osti LVI-insinööritoimisto Sami Linnermo Oy:n, jonka omistajan Samin, Harri, Pasi ja Tuomas tunsivat hyvin jo vuosien takaa yhteisten mallikkaasti sujuneiden projektien ja yhteistyön kautta. Jälleen kerran yhdistävä tekijä lienee ollut ammattitaidon lisäksi huono huumorintaju. Tällä kertaa rakennusinsinöörit löivät kättä päälle LVI-insinöörin kanssa, ja sen kautta Rakennuttajakaaren omistajapohja ja henkilökunta kasvoi, minkä johdosta muutettiin entistä isompiin tiloihin Helsingin Pukinmäkeen, missä yrityksen toimisto muutamankin rakennuksen sisäisen laajennuksen jälkeen edelleen, rakennuksen kolmannessa ja neljännessä kerroksessa sijaitsee.

LVIA-teknisten palveluiden myynnin kasvaessa Rakennuttajakaaressa oltiin tilanteessa, jossa omana työnä pystyttiin tarjoamaan arkkitehti-, rakenne- ja LVIA-töiden asiantuntijuus, joten oli varsin luontevaa, että vuoden 2018 alussa palveluita täydennettiin sähköteknisellä osaamisella. Palvelu hankittiin tälläkin kertaa yrityskaupalla Rakennuttajakaaren ostaessa sähköinsinööritoimisto Certimo Oy:n, jonka omistajat Ari ja Timo olivat entuudestaan hyviä tuttuja vuosien takaa. Yrityskaupan kautta Rakennuttajakaaren omistajapohja laajeni entisestään Arin ja Timon tullessa niin ikään osakkaiksi yritykseen. Arvaatte varmaan, mitä mieltä olemme heidän huumorintajustaan.

Vuoden 2021 keväällä Rakennuttajakaaressa rakennuttaja- ja valvontatehtävissä työskennellyt rakennusinsinööri Hannu Kankaanpää ilmoitti muuttavansa takaisin Pohjanmaalle. Rakennuttajakaaressa oli jo ennen tätä keskusteltu toiminnan laajentamisesta valtakunnalliseksi, kunhan aluetoimistoja varten löytyy sopivia henkilöitä näitä luotsaamaan. Ja kun vähintäänkin riittävän huonon huumorintajun omaava luotsi tässä tapauksessa Länsi-Suomen aluetoimistoa varten löytyi kätevästi oman talon sisältä, perustettiin syksyllä 2021 Vaasaan tytäryhtiö Rakennuttajakaari Pohjanmaa Oy.

Päivämäärällä 1.6.2022 Rakennuttajakaaren historiaan kirjoitettiin uusi sivu, kun Rakennuttajakaaren koko osakekanta myytiin Sitowiselle. Yrityskaupan myötä muodostui yhdessä Sitowisen kanssa Suomen suurin, vahvin ja monipuolisin korjausrakentamisen asiantuntijapalveluita tarjoava yritys, joka pystyy palvelemaan asiakkaitaan ympäri Suomen.

Yrityskaupan kautta tulemme saavuttamaan entistä suurempia ja merkityksellisimpiä asioita. Ennen kaikkea yhdistyminen on siis meille suuri mahdollisuus ja uuden mielenkiintoisen seikkailun alku. Olemme tästä ja kaikesta tekemästämme erittäin ylpeitä ja mikä parasta, tarinamme on vasta alussa.

Rakennuttajakaaren arvot ja vastuullisuus

Järjen ääni

Pyrimme kaikella toiminnallamme kannustamaan ja opastamaan asiakkaitamme tekemällä heille mahdollisimman järkeviä päätöksiä. Joskus tämä saattaa tarkoittaa, että asiakkaalle ei välttämättä myydä juuri sitä palvelua, mitä asiakas toivoo. Meillä on rohkeutta kertoa tämä asiakkaalle, olemme järjen ääni.

Tasa-arvo

Kohtelemme ihmisiä tasa-arvoisesti perimästä, taustasta, ammatista, taloudellisesta tilanteesta, iästä tai koulutuksesta riippumatta. Meille oikeudenmukaisuus on sitä, että teemme päätökset johdonmukaisesti oikean tiedon pohjalta ja kaikki asianomaiset huomioon ottaen.

Luotettavuus

Teemme aina mitä lupaamme. Hoidamme velvoitteet yhteistyökumppaneitamme ja yhteiskuntaa kohtaan aina ajallaan ja sovitun mukaisesti.

Mukavuus

Kohtelemme ihmisiä ja yrityksiä kuten haluamme itseämme kohdeltavan; kunnioittavasti ja olemalla mukavia. Ymmärrämme ihmisyyttä ja olemme myötätuntoisia, mikä näkyy esimerkiksi suvaitsevaisuutena.

Kestävyys

Pyrimme tuomaan hankkeisiin teknisiä ratkaisuja ja innovaatioita, jotka pienentävät kiinteistön ja suoritettavan rakennustyön hiilijalanjälkeä tai muuttavat kiinteistön jopa hiilinieluksi.

Kannattavuus

Meillä on voitontahtoa. Saavutamme päämäärämme päättäväisyydellä ja kovalla työllä. Liiketoimintamme tulee olla taloudellisesti kannattavaa, jotta sitä voidaan tehdä laatuvaatimusten mukaisesti ja kehittää entistä paremmaksi.

Tasapaino

Työn tekeminen ja sovituista asioista kiinni pitäminen tärkeää, mutta niin on itsestään huolehtiminenkin. Jotta elämä on tasapainossa, työn osuus työpäivästä on 1/3 levon ja latautumisen osuuden ollessa 2/3.