Etusivu yläkuva
Palvelut

Rakennuksien arvo ja ihmisten elämänlaatu ovat palveluidemme keskiössä

Pyrimme parantamaan kaikkien asiakkaidemme elämänlaatua, toimivat he sitten isännöitsijöinä, ovat osakkaita tai vaikkapa työn tilaajia tai tilojen käyttäjiä.

Rakennusten arvo ja ihmisten elämänlaatu ovat palveluidemme keskiössä. Ne mielessä osaamme hoitaa kiinteistöjen putkiremontit, hiilijalanjäljen pienentämisen, julkisivutyöt, vesikattokorjaukset, kokonaisvaltaiset peruskorjaukset ja toimistotilojen muutostöiden asiantuntijatehtävät.

Hinnoittelemme työmme aikaveloitusperusteisesti tai kiinteällä kokonaishinnalla sinun toiveesi mukaisesti. Kustannustehokkaimman ratkaisun saamme silloin, kun työtämme tilataan kerralla isompina kokonaisuuksina, esim. projektinjohto, suunnittelu ja valvonta. Tällöin myös tiedon kulku projektissa on mutkattominta eikä puhelimia rikkoudu.

Projektinjohto

Projektinjohdon tärkein tehtävä on varmistaa, että rakennushankkeen osapuolet tilaajasta ja suunnittelijoista urakoitsijaan suorittavat työnsä sovitun mukaisesti ja kustannustehokkaasti.

Tutkimukset

Kuntotutkimuksessa selvitämme rakennuksen kunnon. Lisäksi rakennuksiin tai sen osiin on tehtävä asbesti- ja haitta-ainekartoitus ennen korjaustyön aloittamista.

Suunnittelu

Hankesuunnitteluvaiheessa kartoitamme ja laadimme kiinteistön korjaustapasuosituksen kustannusarvioineen ja aikatauluineen. Rakennusurakan perustus puolestaan valetaan toteutussuunnitteluvaiheessa.

Valvonta

Työmaavalvoja toimii rakennushankkeessa rakennuttajan edunvalvojana ja asiantuntijana urakkasuorituksen aikana ja huolehtii, että valittu urakoitsija suorittaa työn sopimuksen ja laadittujen suunnitelmien mukaisesti.

Koordinaattori-palvelut

Turvallisuuskoordinaattori huolehtii työturvallisuusasioista. Kosteudenhallintakoordinaattorin tehtävänä on valvoa ja ohjata rakennushankkeen kosteudenhallinnan toteutumista koko rakentamisprosessin ajan.